Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Aktualności

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PTBG, Poznań 16-17 listopada 2013

28-04-2013 00:15

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier

nt. Gry stosowane i gamifikacja

 

Poznań 16 – 17 listopada 2013

 

Po raz dziewiąty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier”, zapoczątkowanego w 2005 r., serdecznie zapraszamy badaczy gier – ludologów – wywodzących się ze wszystkich istniejących dziedzin i dyscyplin nauki do udziału w IX konferencji  zorganizowanej przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

 

W czasie tegorocznej konferencji chcielibyśmy skupić się w szczególności na dwóch zjawiskach. Pierwszym z nich są gry stosowane bądź gry poważne (serious games, applied games), a więc produkcje, w których celem pierwszoplanowym nie jest rozrywka. Zjawisko drugie – to gamifikacja (gamification; „grywalizacja”, „gryfikacja”), czyli przenoszenie zasad rządzących grami do innych dziedzin życia. Oprócz tych dwu kwestii proponujemy jednak również namysł nad innymi aspektami gier i badań nad nimi. Wystąpienia konferencyjne mogą dotyczyć mi.n. następujących zagadnień:

 

1. Gamifikacja: użyteczne pojęcie czy moda intelektualna?

 

2. Gry stosowane, gry poważne: definicje, klasyfikacje, tendencje, kierunki rozwoju.

 

3. Zakres badań ludologii w Polsce i na świecie.

 

4. Metody badań nad grami i graczami.

 

5. Od narracji i sztuki po immersję i ergodyczność: czy stare pojęcia w badaniach nad grami są odpowiednie? Czy nowe pojęcia są trafne i potrzebne?

 

6. Gra jako forma komunikacji społecznej (np. MMORPG, gry społecznościowe).

 

7. Gra jako narzędzie edukacji i popularyzacji.

 

8. Gry wideo w prawodawstwie.

 

9. Od klasycznych gier planszowych do e-sportów – co zmienia się w grach, a co pozostaje? 

 

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

 

Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.gry.konferencja.org