Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
 
What is PTBG?

Aktualności

Seminarium nt. Wykorzystanie gier poważnych (ang. serious games) w budowaniu świadomości sytuacyjnej u menedżerów bezpieczeństwa (Poznań, 16.01.2017)

15-01-2017 13:04

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM.

Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia o godz. 18:30 w ILS UAM (Collegium Hipolita Cegielskiego ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198) w sali nr 214.

W ramach spotkania odbędzie się seminarium nt. Wykorzystanie gier poważnych (ang. serious games) w budowaniu świadomości sytuacyjnej u menedżerów bezpieczeństwa.

Prowadzący seminarium: prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych (Wydział Nauk Społecznych UJK, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego/Polskie Towarzystwo Badania Gier)

Czy wyniki badań nad wykorzystaniem gier poważnych do budowania świadomości sytuacyjnej mogą stać się Świętym Graalem zrozumienia procesu decyzyjnego determinowanego informacją? Czy kiedykolwiek będzie możliwa egzemplifikacja słynnego demona Laplace’a sprzed dwóch stuleci? Mimo upływu lat idea jest na tyle nośna, bo od wielu lat jest kołem zamachowym badań poszerzających zbiór wiedzy o procesach decyzyjnych, przez co zakreślana jest nowa linia demarkacyjna między wiedzą, a niewiedzą w zakresie zależności przyczynowo-skutkowej między stanem świadomości sytuacyjnej, a decyzjami podejmowanymi przez dowódcę/decydenta. Główne cele realizowanego seminarium to:

1. zdefiniowanie rekomendacji oraz wytycznych dla służb ratunkowych i ludności cywilnej; jak skutecznie wykorzystać mechanizmy growe oraz komunikację mobilną w akcjach ratowniczych;

2. skonstruowanie gry poważnej, heterogenicznej platformy technologicznej integrującej narzędzia i funkcjonalności dla celów komunikacji oraz zwiększenia świadomości sytuacyjnej w akcjach ratowniczych.

Wprowadzeniem do seminarium jest pokaz z omówieniem systemów, które skonstruowano w ramach projektu, a następnie przeprowadzenie merytorycznej dyskusji uzupełnionej badaniami ankietowymi. Seminarium jest formułą współpracy naukowców oraz przedstawicieli tzw. użytkowników końcowych, umożliwiającą zdefiniowanie warunków brzegowych na nowe, poważne gry komputerowe ICT (Information and Communication Technologies).

Idea budowania świadomości sytuacyjnej poprzez gry poważne jest implementowana w środowisku menedżerów bezpieczeństwa od lat pięćdziesiątych XX wieku. Rutynowo omawiane są poziomy swojej świadomości sytuacyjnej, a odpowiednio przygotowani decydenci stosują psychologię poznawczą, by móc lepiej przygotować personel do działań w obszarze bezpieczeństwa. Świadomość sytuacyjna jest meta-umiejętnością, gdyż bazuje na umiejętnościach już wcześniej wyuczonych, umożliwiając wykorzystanie własnych zdolności poznawczych w celu maksymalizacji pożądanych efektów. Osiągnięcie profesjonalizmu wymaga agregacji i selekcji strumienia informacji oraz zrozumienia, jak stany emocjonalne mogą oddziaływać na myślenie i zachowanie. Już ponad 20 lat temu świadomość sytuacyjna została zasymilowana przez środowisko naukowe zajmujące się psychologią decyzji uzależnionej od zoperacjonalizowania wszelkich dostępnych w danym czasie informacji. Gry poważne (zaimplementowane mechanizmy growe) umożliwiły wypracowanie nowego modelu kształcenia menedżerów bezpieczeństwa.