Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
 
What is PTBG?

Aktualności

Sprawozdanie i zdjęcia z seminarium "Wykorzystanie gier poważnych (ang. serious games) w budowaniu świadomości sytuacyjnej u menedżerów bezpieczeństwa" (Poznań 16.01.2017)

17-01-2017 22:36

W dniu 16 stycznia 2017 r. w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), w formie zajęć seminaryjnych, w ramach spotkania Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy ILS UAM, odbyło się spotkanie elitarnej grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych grami poważnymi. W trakcie spotkania referowane były wyniki badań naukowych na temat wykorzystania gier poważnych do budowania świadomości sytuacyjnej w służbach zarządzania kryzysowego. Wprowadzeniem do seminarium był krótki pokaz z omówieniem systemów, które skonstruowano w ramach projektu, a następnie merytoryczna wymiana poglądów.

Główne cele zrealizowanego seminarium to:

1. zebranie opinii na temat skutecznego wykorzystywania mechanizmów growych oraz komunikacji mobilnej w akcjach ratowniczych;

2. zdefiniowanie kolejnych warunków brzegowych na skonstruowanie nowej wersji gry poważnej, uwzględniającej funkcjonalności smartfona dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej w akcjach ratowniczych.

Idea budowania świadomości sytuacyjnej poprzez gry poważne jest implementowana w środowisku menedżerów bezpieczeństwa od lat pięćdziesiątych XX wieku. Rutynowo omawiane są poziomy swojej świadomości sytuacyjnej, a odpowiednio przygotowani decydenci stosują psychologię poznawczą, by móc lepiej przygotować personel do działań w obszarze bezpieczeństwa. Świadomość sytuacyjna jest meta-umiejętnością, gdyż bazuje na umiejętnościach już wcześniej wyuczonych, umożliwiając wykorzystanie własnych zdolności poznawczych w celu maksymalizacji pożądanych efektów. Osiągnięcie profesjonalizmu wymaga agregacji i selekcji strumienia informacji oraz zrozumienia, jak stany emocjonalne mogą oddziaływać na myślenie i zachowanie. Już ponad 20 lat temu świadomość sytuacyjna została zasymilowana przez środowisko naukowe zajmujące się psychologią decyzji uzależnionej od zoperacjonalizowania wszelkich dostępnych w danym czasie informacji. Gry poważne (zaimplementowane mechanizmy growe) umożliwiają wypracowanie nowego modelu kształcenia menedżerów bezpieczeństwa.

 

Zdjęcia dostępne tutaj: https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Badania-Gier-Games-Research-Association-of-Poland-115224821873603/

Prowadzący seminarium:
dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK
Wydział Nauk Społecznych
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego