Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Aktualności

Spotkanie Poznańskiego Koła PTBG (11.12.2017)

08-12-2017 19:44

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów oraz inne zainteresowane osoby na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej.

Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia o godz. 18:30 w ILS UAM (Coll. Novum ul. Niepodległości 4) w sali nr 603, blok A.

Tematem spotkania będzie prezentacja edukacyjnej gry planszowej pt. „Hrabia”

Prezentację i warsztaty poprowadzą współautorzy

mgr Przemysław Wojtkowiak i dr Augustyn Surdyk

 

 

Gra „Hrabia” osadzona jest w czasach działalności Władysława hrabiego Zamoyskiego, wielkiego patrioty, społecznika i organicznika, oraz jego zacnych przodków. Oś czasu gry, wytyczającą jej początek i koniec, stanowią najistotniejsze wydarzenia historyczne, w których brał udział tytułowy hrabia, członkowie jego rodziny oraz inni organicznicy wielkopolscy na długiej i burzliwej drodze prowadzącej do niepodległości Polski. Oś czasu podzielona jest na trzy okresy (w każdym z nich przewidziane są trzy wydarzenia wytyczające poszczególne rundy gry). Pierwszy z nich obejmuje lata przed narodzinami hrabiego. Pojawiają się w nim wydarzenia, w których brali udział: jego dziadek – Adam Tytus hrabia Działyński i ojciec – z początku pułkownik wojsk polskich w powstaniu listopadowym, a ostatecznie generał Władysław hrabia Zamoyski. Kolejne dwa okresy obfitują już w wydarzenia z udziałem samego hrabiego oraz jego najbliższej rodziny – matki (generałowej Jadwigi Zamoyskiej) oraz siostry (Marii Zamoyskiej). Składają się na nie inicjatywy hrabiego i jego krewnych prowadzące do powstania Fundacji Zakłady Kórnickie i ostatecznie przekazania całego rodzinnego majątku w darze Narodowi Polskiemu, a także istotne wydarzenia historyczne, w których brali udział ludzie z otoczenia hrabiego. Ostatnim z nich, każdorazowo kończącym grę, jest Powstanie Wielkopolskie (1918-1919), jedno z nielicznych w historii wygranych powstań polskich, którego rezultatem było przyłączenie większości ziem tzw. Prowincji Poznańskiej do Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób w wieku 9+. Pojedyncza rozgrywka, w zależności od obranego wariantu gry (podstawowego lub rozszerzonego), trwa 30-45 minut. „Hrabia” w dużej mierze jest grą kooperacyjną. Gracze wcielają się w postacie wybitnych organiczników wielkopolskich i patriotów oraz przywódców Powstania Wielkopolskiego. Mają oni na celu wspieranie wydarzeń prowadzących do wybuchu powstania i przyczynienie się do jego sukcesu. W swych działaniach jednak, choć łączy ich wspólna sprawa – krzewienie i umacnianie polskości i tożsamości narodowej wśród rodaków żyjących na terenach objętych zaborami, pomoc Polakom na emigracji i w kraju, rozwijanie przedsiębiorczości i mechanizacji na ziemiach polskich, a w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości i scalenie ziem polskich – gracze starają się jak najlepiej przysłużyć Ojczyźnie i konkurują ze sobą starając się jak najmocniej wspierać wszelkie patriotyczne inicjatywy, by ostatecznie uzyskać jak największe uznanie Rodaków i zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii. Każdy z nich chce zostać największym bohaterem narodowym i wygrać grę.