Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Aktualności

Składka członkowska za 2018 r.

05-02-2018 12:40

Szanowni Członkowie PTBG,

 

uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami I Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z 2005 r. termin regulowania składek członkowskich za bieżący rok (2018) mija 10 lutego.

 

Podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier (21.11.2015) zostały ustalone wysokości składek dla członków towarzystwa:

- dla studentów (osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA) 40zł

- dla pozostałych członków zwyczajnych PTBG 60zł.

 

Składki należy wpłacać na konto:

 

Polskie Towarzystwo Badania Gier

ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań

Nr konta bankowego:

PKO BP SA: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587

Tytułem: Składka członkowska za rok 2018 + imię i nazwisko wpłacającego.

 

Uprzejmie dziękujemy wszystkim osobom, które już uregulowały składki za rok 2018 np. przy okazji udziału w ostatniej konferencji PTBG (listopad 2017: http://gry.konferencja.org) lub w ostatnich tygodniach.

 

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia PTBG (rejestracja nastąpiła 12.05.2005 r.) decyzją Zarządu Głównego wszyscy aktywni członkowie Towarzystwa, którzy wywiązują się z obowiązku opłacania rocznych składek i nie mają zaległości, otrzymają unikatowe, pamiątkowe dziesięciościenne, zdobione kostki do gry z logo Towarzystwa, wykonane przez firmę Q-Workshop (Członka Wspierającego PTBG). Uprzejmie prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres Towarzystwa: PTBG@PTBG.org.pl Państwa aktualnego adresu, na który ma być przesłana pamiątkowa kostka (nawet jeśli nie różni się od podanego w deklaracji członkowskiej). Również pod tym adresem mailowym można uzyskać informacje o zaległych składkach.

 

Wysyłka trwa od jubileuszowego roku. Informowaliśmy o niej tutaj (załączone zdjęcie kostek): https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1162864940442914&id=115224821873603.

 

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zaprzestanie opłacania składki członkowskiej nie jest równoznaczne z wystąpieniem z Towarzystwa (należy tego dokonać pisemnie, przynajmniej drogą elektroniczną). O prawach i obowiązkach członków PTBG, wystąpieniu oraz wykluczeniu z Towarzystwa mówią § 12-15 Statutu (całość dostępna na stronie http://ptbg.org.pl/strona.php?id=4). W związku ze stałą aktualizacją danych PTBG uprzejmie prosimy o kontakt wszystkie osoby, które z jakichś powodów pragną zawiesić członkostwo w towarzystwie.

 

§ 15. 

1. Wykluczeniu z Towarzystwa podlega członek: 

(…)

c) który przez minimum dwa lata, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia władz Towarzystwa , nie wypełnia obowiązków określonych w § 12 Statutu. 

2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek dowolnego członka Towarzystwa poparty co najmniej 20 podpisami innych członków Towarzystwa, lub z inicjatywy własnej Zarządu. 

3. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. 

4. Usunięcie członka z Towarzystwa nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.

 

 

 

Decyzją Zarządu Głównego od 2012 r. zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Zwyczajni PTBG będący jednocześnie Przedstawicielami Członków Wspierających Towarzystwa (dot. Przedstawicieli: Innotech i Q-Workshop).

 

Członkowie PTBG uprawnieni są do udziału w corocznych konferencjach Towarzystwa ze zniżkowymi opłatami konferencyjnymi. Najbliższa konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2018 w Poznaniu – zapraszamy do śledzenia informacji na stronie www.PTBG.org.pl oraz profilu Towarzystwa w serwisie Facebook.

 

Ponadto gorąco zachęcamy do odwiedzania forum PTBG (wejście ze strony głównej: http://www.ptbg.org.pl/forum/index.php), profilu PTBG (w tym albumów) w portalu Facebook (http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Badania-Gier-Games-Research-Association-of-Poland/115224821873603) oraz do lektury czasopisma „Homo Ludens” (dostępne do pobrania w bezpłatnej wersji cyfrowej ze strony Towarzystwa: http://www.ptbg.org.pl/HomoLudens/) i innych publikacji Towarzystwa (więcej informacji tutaj: http://www.ptbg.org.pl/strona.php?id=9).

 

Egzemplarze tradycyjne-drukowane "Homo Ludens" (w tym archiwalne) można nabyć na drodze sprzedaży wysyłkowej (kontakt: HomoLudens@PTBG.org.pl).

 

Zapraszamy również do działalności w istniejących Kołach PTBG (lista dostępna tutaj: http://www.ptbg.org.pl/strona.php?id=7). Informacje i komunikaty dot. działalności Kół publikowane są na witrynie internetowej PTBG, w odpowiednich działach forum oraz w profilu towarzystwa w serwisie Facebook.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy osoby, które jeszcze tego nie uczyniły o uzupełnienie/aktualizację danych na liście członków PTBG wg wzoru na stronie: http://ptbg.org.pl/strona.php?id=8 i nadesłanie uzupełnień na adres PTBG@PTBG.org.pl.

 

Z wyrazami szacunku oraz serdecznymi pozdrowieniami

 

w imieniu Zarządu Głównego PTBG

 

dr Augustyn Surdyk

Skarbnik PTBG