Strona 1 z 1

I Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier

PostNapisane: Pt cze 10, 2005 8:14 am
przez Jerzy Szeja
W trakcie naszej konferencji - a dokładniej 19 listopada br. odbędzie I Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Badania Gier.
Najważniejsze sprawy:
- wybory Zarządu Głównego PTBG;
- Wybory Rady PTBG;
(oba ciała są obowiązkowe dla stowarzyszeń);
- sprawozdanie z działalności;
- sprawozdanie finansowe;
- plany na 2006 r. i lata następne.

W związku z powyższym uchwałą dotychczasowego Zarządu studenci-członkowie
PTBG zostają zwolnieni z opłaty konferencyjnej (na całą konferencję).
Studenci-członkowie PTBG otrzymają komplet materiałów konferencyjnych.
Ponoszą tylko koszty własne (dojazdów, noclegów, wyżywienia, bankietu).

Pozdrawiam i zapraszam
Jerzy Szeja
Przewodniczący PTBG

PostNapisane: Pt cze 10, 2005 10:06 am
przez Roman Budzowski
To tak przy okazji zapytam, jak można zostać członkiem PTBG?
(to nie tak, żebym zostawał członkiem specjalnie na potrzeby konferencji)

pozdrawiam
Roman Budzowski

PostNapisane: Pt cze 10, 2005 2:13 pm
przez Jerzy Szeja
Zapisując się :-)

Dziś, najpóźniej jutro, zostanie zamieszczona w tym wątku deklaracja członkowska (nieco zmieniona względem poprzedniej, ponieważ jesteśmy już zarejestrowani).

Warunki bez zmian: trzeba być dorosłym, zgadzać się z zatwierdzonym przez sąd Statutem PTBG, złożyć podpis na wypełnionej deklaracji i dostarczyć ją do mnie, np. listownie; trzeba też wpłacić składkę za bieżący rok Skarbnikowi PTBG.

PostNapisane: N cze 12, 2005 11:16 pm
przez Jerzy Szeja
Obiecałem, to wstawiam - ale niedługo powinien być dostępny na tym serwerze plik z dokumentem do wydrukowania (aby deklaracje miały jednorodną postać).
Oczywiście nie zaszkodzi, jeśli ktoś wydrukuje po wklejeniu poniższego.

--------------------------------------------------------------------------------

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Polskiego Towarzystwa Badania Gier

Wyrażam swoją wolę przystąpienia do towarzystwa naukowego pod nazwą Polskie Towarzystwo Badania Gier.
Oświadczam, że znany jest mi statut PTBG i akceptuję jego postanowienia.


1. IMIĘ/IMIONA ______________________________________

2. NAZWISKO ________________________________________

3. DATA URODZENIA _________________________________

4. ADRES ZAMIESZKANIA _____________________________

5. ADRES KONTAKTOWY, TEL., E-MAIL _________________________________________________________________


6. ROK WSTĄPIENIA __________________________________

7. TYTUŁ ZAWODOWY / STOPIEŃ NAUKOWY / STUDENT (UCZELNIA, KIERUNEK, ROK),
WYKSZTAŁCENIE, ZAWÓD WYKONYWANY _____________________________________________________

Podpis

-------------------------------------------------------------------------------Deklarację proszę przesłać na adres:
Jerzy Szeja
al. Węgrowska 31/6
07-130 Łochów

PostNapisane: Wt paź 25, 2005 9:33 pm
przez Augustyn Surdyk
Pomimo upływu terminu nadsyłania zgłoszeń udziału w zbliżającej się I Konferencji PTBG z dniem 20.10 br. Zarząd Główny zwraca się ponownie z apelem do wszystkich Członków PTBG o przybycie na Walne Zebranie Towarzystwa, które odbędzie się w godz. 18:00 – 20:00 w pierwszym dniu konferencji (19.11.2005).
Najważniejsze punkty Zebrania:
- wybory Zarządu Głównego PTBG;
- Wybory Rady PTBG; (oba ciała są obowiązkowe dla stowarzyszeń),
- sprawozdanie z działalności; - sprawozdanie finansowe;
- plany na 2006 r. i lata następne.

W związku z powyższym uchwałą dotychczasowego Zarządu studenci-członkowie PTBG zostają zwolnieni z opłaty konferencyjnej (na całą konferencję). Studenci-członkowie PTBG otrzymają komplet materiałów konferencyjnych. Ponoszą tylko koszty własne (dojazdów, noclegów, wyżywienia, bankietu). Ponadto wszyscy uczestnicy konferencji będą mieli wstęp wolny na wszystkie imprezy organizowane w dniach 19-20 listopada przez Poznań Game Arena na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – m.in. Lan Party.

Zarząd apeluje do wszystkich członków towarzystwa o przybycie, ponieważ zgodnie ze statutem decyzje podejmowane podczas Zjazdu są ważne pod warunkiem obecności przynajmniej połowy członków PTBG. Uprzejmie prosimy wszystkich studentów z PTBG – mimo zwolnienia z opłaty konferencyjnej – o rejestrowanie się na stronie konferencji http://gry.konferencja.org/page.php?id=1089, aby ułatwić organizatorom ustalenie ostatecznej ilości gości i przygotowanie odpowiedniej ilości informatorów i identyfikatorów.

W przypadku niemożności przybycia Zarząd Główny zwraca się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z poniższego zapisu Statutu Polskiego Towarzystwa Badania Gier:

§ 18.
2. Członkowie nie mogący wziąć udziału w Walnym Zebraniu może wyjątkowo upoważnić innego członka Towarzystwa do głosowania w jego imieniu. Odpowiednie upoważnienie pisemne powinno być doręczone Sekretarzowi Towarzystwa najpóźniej przed zatwierdzeniem porządku obrad. Sekretarz może odmówić honorowania upoważnienia w przypadku wątpliwości co do jego autentyczności lub istotnych uchybień formalnych.

Upoważnienie do głosowanie można przekazać innemu Członkowi PTBG, który będzie obecny na Walnym Zebraniu lub drogą mailową Przewodniczącemu Towarzystwa dr Jerzemu Szei jszeja@pro.onet.pl .

Treść upoważnienia:

„Upoważniam Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Badania Gier dr Jerzego Szeję do głosowania w moim imieniu podczas Walnego Zebrania PTBG w Poznaniu w dniu 19.11.2005”.

Podpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ (imię i nazwisko)

Można też dokładniej określić, jak dany głos ma być oddany (tj. na co lub na kogo).
Potwierdzeniem wiarygodności upoważnienia będzie adres mailowy nadawcy.
Uprzejmie prosimy Członków PTBG, którzy będą obecni na konferencji o dokonywanie rezerwacji zakwaterowania w miejscach wskazanych przez organizatorów osobiście lub drogą mailową na adres gry@konferencja.org do 31 października 2005. Liczba miejsc jest ograniczona.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gry@konferencja.org

Z poważaniem
Zarząd Główny PTBG

PostNapisane: Śr paź 26, 2005 12:28 am
przez Jerzy Szeja
Oczywiście można przekazywać upoważnienia też sobie wzajemnie. Przykładowo:
„Upoważniam Kol. XY do głosowania w moim imieniu podczas Walnego Zebrania PTBG w Poznaniu w dniu 19.11.2005”.

Podpis_ _ _ _ _ _ _ _ _ (imię i nazwisko)"

Najważniejsze, aby było kworum, bo to nasza pierwsza konferencja i powinniśmy dobrze się pokazać w świecie naukowym.

PostNapisane: Cz sty 05, 2006 1:04 am
przez Augustyn Surdyk
W tym wątku, jak i w wątku „Deklaracja członkowska PTBG”: http://ptbg.org.pl/forum/viewtopic.php?t=119 jest podany numer konta Polskiego Towarzystwa Badania Gier, na które można wpłacać roczne składki członkowskie w wysokości i terminie ustalonym na Walnym Zjeździe PTBG (19 listopada 2005) - do 10 lutego każdego roku. Po uiszczeniu składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie zostaną reaktywowani wszyscy członkowie PTBG, którzy wypełnili deklaracje członkowskie przed ostatecznym spotkaniem założycielskim Towarzystwa i nie znaleźli się na liście Członków-Założycieli złożonej przy rejestracji PTBG w KRS oraz nie pojawili się, ani nie przekazali prawa do oddania głosu (wg statutu) na Walnym Zebraniu Towarzystwa. W miarę wpływania składek będziemy publikować aktualną listę Członków PTBG.

PostNapisane: Pn sty 30, 2006 3:55 pm
przez Augustyn Surdyk
Uprzejmie informuję, iż działa konto Polskiego Towarzystwa Badania Gier, na które można wpłacać składki za dany rok.

Polskie Towarzystwo Badania Gier
Nr konta bankowego: PKO BP SA, Oddział 14 w Poznaniu: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587
Tytułem: Składka członkowska za rok 2006 (2007, 2008, 2009 itd.)

Wysokość składki rocznej wynosi:
- dla studentów (osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA) 20 zł
- dla pozostałych członków PTBG 50 zł.

W przypadku członków wspierających (instytucji, organizacji i innych) każda deklaracja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd Główny i Radę Towarzystwa.

Termin wpłacania składek za dany rok ustalono na 10 lutego roku, którego ta składka dotyczy.

Augustyn Surdyk
Skarbnik PTBG