Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016   ·   1(10)/2017
1(11)/2018 early citation
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
Polityka prywatności
 
What is PTBG?

Konferencje

 

 


 

XIV KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Zabawa - nauka - sport?

Miejsce gier we współczesnej kulturze

 

Poznań, 17–18 listopada 2018 roku

 

Po raz czternasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Pracowni Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.


W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- Własność intelektualna, prawo autorskie i reklamy oraz inne aspekty prawne w branży gier analogowych i cyfrowych

- Metodologia i terminologia badań nad grami

- Strategia ludyczna w edukacji

- Historia i perspektywy ludologii

- Gry językowe/słowne a język i komunikacja w grach

- Status i przyszłość e-sportów

- Gracz/(e-)sportowiec – twórca gier/programista – artysta/happener – producent/dystrybutor/wydawca – animator/manager kultury – youtuber/blogger/recenzent/redaktor – naukowiec/ludolog. – Ścieżki ewolucji graczy

- Rozwój technologii i gry– wzajemne relacje i inspiracje

- Gracze – gamerzy – e-sportowcy. Od casual gamers do zawodowych graczy – rozrywka – pasja – sportowa rywalizacja

- Ekonomiczne aspekty gier

- Gamifikacja i serious games w przestrzeni społecznej, nauce i edukacji

- Fandom, stowarzyszenia, organizacje i federacje – gracze i badacze gier oraz ich społeczności

- Gry w kulturze popularnej i wysokiej

- Kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe w grach

- Gamedev i przemysł growy a inne sfery życia codziennego

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.

Rada Programowa konferencji

 

Przewodniczący: Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Łódź University, Poland),
Prof. Espen Aarseth (IT University of Copenhagen, Denmark),
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland),
Prof. Aki Järvinen (Sheffield Hallam University, UK),
Prof. Frans Mäyrä (University of Tampere, Finland),
Prof. UP w Krakowie, dr hab. Henryk Noga (Pedagogical University of Kraków, Poland),
Prof. Olli Sotamaa (University of Tampere, Finland),

Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland),
Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Dr Paweł Hostyński (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),

Dr Britta Stőckmann (Games Research Association of Poland, Kiel, Germany),

Dr Dominika Urbańska-Galanciak (Games Research Association of Poland).

 

Komitet Organizacyjny konferencji

 

Przewodniczący: Dr Augustyn Surdyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Sekretarz Konferencji: Dr Michał Mochocki (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland),
Dr Jerzy Szeja (Games Research Association of Poland),

Dr Agata Zarzycka (University of Wrocław, Poland),

Mgr Roman Budzowski (Games Research Association of Poland, Szczecin, Poland),
Mgr inż. Jakub Marszałkowski (Poznań University of Technology, Poland).

 

Koszt uczestnictwa

 

I. Opłaty dla uczestników z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):

1. Spoza PTBG – 300 zł

2. Dla członków PTBG – 200 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2019)
 

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:

1. Spoza PTBG (studenci i inni) – 60 zł

2. Dla członków PTBG:

a) studentów – 100 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2019)

b) pozostałych – 120 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2019)

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe. Określenie "student" dotyczy osób studiujących, które nie posiadają tytułu magistra.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłaty za bierny udział w konferencji. Studenci, którzy pragną się o nie ubiegać, mogą przysłać odpowiedni e-mail z krótkim uzasadnieniem na adresgry@konferencja.org. Liczba zwolnień jest ograniczona – po wyczerpaniu przyjętego limitu zamieścimy stosowną informację na naszej stronie.Wszystkich uczestników konferencji prosimy jednak o rejestrację w systemie. 

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, PKO BP SA, nr konta bankowego: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2018".

 

Opłatę prosimy uiszczać do 30 września 2018 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji możliwe jest we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma "Homo Ludens", które otrzymało 9 punktów w ostatniej ministerialnej ocenie periodyków naukowych.


Szczegóły na stronie: www.gry.konferencja.org

 

====================================================================

Strony dotychczasowych konferencji PTBG:

Począwszy od IV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier domeną każdej aktualnej konferencji staje się
www.gry.konferencja.org
Jednocześnie, aby uniknąć pomyłek, adresy stron poprzednich konferencji zostaną przemianowane i w ich adresach pojawią się kolejne lata, w których się odbywały. W ten sposób dotychczasowe strony konferencji PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” będą dostępne pod następującymi adresami:
 

I. Gra jako medium, tekst i rytuał,
Poznań 19 – 20 listopada 2005, www.gry2005.konferencja.org
Informator: Konferencja 2005 – pobierz w pliku doc.

II. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,
Poznań 25 – 26 listopada 2006, www.gry2006.konferencja.org
Informator: Konferencja 2006 – pobierz w pliku doc.

III. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności,
Poznań 24 – 25 listopada 2007, www.gry2007.konferencja.org
Informator: Konferencja 2007 – pobierz w pliku doc.

IV. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych,
Poznań 22 – 23 listopada 2008, www.gry2008.konferencja.org
Informator: Konferencja 2008 – pobierz w pliku doc.

V. Społeczny i naukowy status ludologii,
Poznań 17 – 18 października 2009, www.gry2009.konferencja.org
Informator: Konferencja 2009 – pobierz w pliku doc.

VI. Między przyjemnością a użytecznością,
Poznań 13 – 14 listopada 2010, www.gry2010.konferencja.org
Informator: Konferencja 2010 – pobierz w pliku pdf.

 

VII. Perspektywy rozwoju ludologii,
Poznań 19 – 20 listopada 2011, www.gry2011.konferencja.org 

Informator: Konferencja 2011 -

 

VIII. Ludolog na uniwersytecie i poza nim,
Poznań 24 – 25 listopada 2012,
www.gry2012.konferencja.org


IX. Gry stosowane i gamifikacja,
Poznań 16 – 17 listopada 2013, www.gry2013.konferencja.org

X. Game-based learning / Game-biased learning,
Poznań, 15-16 listopada 2014, www.gry2014.konferencja.org

 XI. Metody badań nad grami
Poznań, 21–22 listopada 2015, www.gry2015.konferencja.org

XII. Rozrywka - edukacja - przemysł
Poznań, 24–25 października 2016, www.gry2016.konferencja.org 

XIII. Technologie gier w perspektywie kulturowej
Poznań, 18–19 listopada 2017, www.gry2017.konferencja.org