Strona startowa
Aktualności
Forum
Czym jest PTBG?
Konferencje
Publikacje
Homo Ludens
1/2009       ·   1(2)/2010
1(3)/2011   ·   1(4)/2012
1(5)/2013   ·   1(6)/2014
1(7)/2015   ·   2(8)/2015
1(9)/2016
Procedura recenzowania
 
Działalność społeczna i edukacyjna
Rating gier komputerowych
 
Członkowie
Statut PTBG
Zarząd PTBG
Koła PTBG
Kontakt z PTBG
Współpraca
 
What is PTBG?

Konferencje

 

 


 

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Rozrywka - edukacja - przemysł

 

Poznań, 24–25 października 2016 roku

 

  Po raz dwunasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 
W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- Gry edukacyjne i gamifikacja edukacji

- Ludologia jako nauka, przedmiot, cele i metody badań gier

- E-sporty, e-sportowcy i ich miejsce wśród innych dyscyplin sportowych

- Gry i ich twórcy – zabawa, rzemiosło, sztuka, misja?

- Nowoczesne technologie w grach 

- Zjawiska społeczne i międzykulturowe w grach, gracze i ich społeczności

- Ekonomiczny i prawny aspekt gier

Serious games, gry w medycynie i rehabilitacji

- Miejsce gier w społeczeństwie, mediach i kulturze popularnej

- Przemysł gier – twórcy, producenci, dystrybutorzy, trendy, konwencje, innowacje

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Rada Programowa konferencji

 

Przewodniczący: Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski,
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak,
Prof. UP w Krakowie, dr hab. Henryk Noga,

Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych,
Dr Paweł Hostyński,
Dr Emanuel Kulczycki,

Dr Britta Stőckmann,

Dr Dominika Urbańska-Galanciak.

 

Komitet Organizacyjny konferencji

 

Przewodniczący: Dr Augustyn Surdyk,
Sekretarz Konferencji: Dr Michał Mochocki,
Dr Jerzy Szeja,

Dr Agata Zarzycka,

Mgr Roman Budzowski,

Mgr inż. Jakub Marszałkowski.

Koszt uczestnictwa

 

I. Opłaty dla uczestników z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):

1. Spoza PTBG – 300 zł

2. Dla członków PTBG – 200 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2017)
 

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:

1. Spoza PTBG (studenci i inni) – 60 zł

2. Dla członków PTBG:

a) studentów – 100 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2017)

b) pozostałych – 120 zł (w tym składka za nadchodzący rok 2017)

 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe. Określenie "student" dotyczy osób studiujących, które nie posiadają tytułu magistra.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłaty za bierny udział w konferencji. Studenci, którzy pragną się o nie ubiegać, mogą przysłać odpowiedni e-mail z krótkim uzasadnieniem na adresgry@konferencja.org. Liczba zwolnień jest ograniczona – po wyczerpaniu przyjętego limitu zamieścimy stosowną informację na naszej stronie.Wszystkich uczestników konferencji prosimy jednak o rejestrację w systemie. 

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, PKO BP SA, nr konta bankowego: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2016".

 

Opłatę prosimy uiszczać do 31 sierpnia 2016 roku. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji możliwe jest we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Uczestników konferencji zapraszamy do nadsyłania artykułów do czasopisma "Homo Ludens", które otrzymało 9 punktów w ostatniej ministerialnej ocenie periodyków naukowych.


Szczegóły na stronie: www.gry.konferencja.org

 

====================================================================

Strony dotychczasowych konferencji PTBG:

Począwszy od IV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier domeną każdej aktualnej konferencji staje się
www.gry.konferencja.org
Jednocześnie, aby uniknąć pomyłek, adresy stron poprzednich konferencji zostaną przemianowane i w ich adresach pojawią się kolejne lata, w których się odbywały. W ten sposób dotychczasowe strony konferencji PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” będą dostępne pod następującymi adresami:
 

I. Gra jako medium, tekst i rytuał,
Poznań 19 – 20 listopada 2005, www.gry2005.konferencja.org
Informator: Konferencja 2005 – pobierz w pliku doc.

II. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,
Poznań 25 – 26 listopada 2006, www.gry2006.konferencja.org
Informator: Konferencja 2006 – pobierz w pliku doc.

III. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności,
Poznań 24 – 25 listopada 2007, www.gry2007.konferencja.org
Informator: Konferencja 2007 – pobierz w pliku doc.

IV. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych,
Poznań 22 – 23 listopada 2008, www.gry2008.konferencja.org
Informator: Konferencja 2008 – pobierz w pliku doc.

V. Społeczny i naukowy status ludologii,
Poznań 17 – 18 października 2009, www.gry2009.konferencja.org
Informator: Konferencja 2009 – pobierz w pliku doc.

VI. Między przyjemnością a użytecznością,
Poznań 13 – 14 listopada 2010, www.gry2010.konferencja.org
Informator: Konferencja 2010 – pobierz w pliku pdf.

 

VII. Perspektywy rozwoju ludologii,
Poznań 19 – 20 listopada 2011, www.gry2011.konferencja.org 

Informator: Konferencja 2011 -

 

VIII. Ludolog na uniwersytecie i poza nim,
Poznań 24 – 25 listopada 2012,
www.gry2012.konferencja.org


IX. Gry stosowane i gamifikacja,
Poznań 16 – 17 listopada 2013, www.gry2013.konferencja.org

X. Game-based learning / Game-biased learning,
Poznań, 15-16 listopada 2014, www.gry2014.konferencja.org

 XI. Metody badań nad grami
Poznań, 21–22 listopada 2015, www.gry2015.konferencja.org